OQRS/Direct

Request QSL via O.Q.R.S.

IE9/IQ8QX : O.Q.R.S.  RECEVEID VIA PAYPAL

 

Data ricezione pagamento Call Nome/Email Data invio QSL Importo Netto
05 Nov 2014 XE1RBV Mariano Calderon Ayala  7 nov 2014 €3,00 €2,49
27 0tt 2014 DO1WAH Andreas Wimmer €2,00 €1,58
23 ott 2014 WD8PKF Alan Scher 23 ott 2014 €3,00 €2,53
12 ott 2014 G4MFX Graham Davis  17 ott 2014 €3,00 €2,55
9 ott 2014 2M0DEW Ivor Lee  17 ott 2014 €2,00 €1,58
7 ott 2014 CE1UGE
Eduardo Flores
 17 ott 2014 €3,00 €2,49
6 ott 2014 IZ2ZPT
Davide d’Angelo
 17 ott 2014 €1,00 €0,62
6 ott 2014 IK2SYI
Emanuela corvi
 17 ott 2014 €1,00 €0,62
6 ott 2014 DL7UXG
Klaus-Dieter Poels
 17 ott 2014 €2,00 €1,58
6 ott 2014 LZ1MDU
Dimitar Daskalov
 17 ott 2014 €2,00 €1,58
6 ott 2014 IZ0EUX
Mercurio Salvatore
 17 ott 2014 €1,00 €0,62
5 ott 2014 VE6WQ
Joel Weiner
 17 ott 2014 €3,00 €2,53
4 ott 2014 W8JRK
S Joseph Levine
 17 ott 2014 €4,00 €3,49
4 ott 2014 VK4CAG
Graeme Dowse
 17 ott 2014 €3,00 €2,49
3 ott 2014 WJ2R
Dennis Rodman
 17 ott 2014 €3,00 €2,53
3 ott 2014 IZ2SXZ
Nicol Trinca Rampelin
 17 ott 2014 €1,00 €0,62
3 ott 2014 K8GI
R Patterson
 17 ott 2014 €3,00 €2,53
3 ott 2014 IN3EAV
Giorgio Pedrolini
 17 ott 2014 €1,00 €0,62
2 ott 2014 W5FKX
Donald Boudreau
 17 ott 2014 €1,00 €0,61
2 ott 2014 IU5DAH
Maurizio Nannini
 17 ott 2014 €1,00 €0,62

 

IE9/IQ8QX : QSL  RECEVEID VIA DIRECT

 

Data Call Nome/Email TIPOLOGIA Dettagli Data risposta
7 ott 2014 IZ1UJM
F. Del grande
Direct BUSTA PREAFFRANCATA 0,70 € 17 Ott 2014
7 ott 2014 IN3VZE
Ely Camin
Direct
BUSTA PREAFFRANCATA 0,70 € 7 Nov 2014
9 Ott 2014 IK3XTY M.Gazzini Direct BUSTA PREAFFRANCATA 0,70 € 17 Ott 2014
10 Ott 2014 IS0BHY F.Corda Direct BUSTA PREAFFRANCATA 0,70 € 17 Ott 2014
10 Ott 2014 CT1JOH Josè Silva Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + IRC 17 Ott 2014
10 Ott 2014 DL2YBG K.P.Dreessen Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + 2$ 17 Ott 2014
10 Ott 2014 HB9CUW Willy Vogel Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + 2$ 17 Ott 2014
10 Ott 2014 AI9Y Mark Stidam Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + 3$ 17 Ott 2014
10 Ott 2014 IZ4HVU F.Rossi Direct BUSTA PREAFFRANCATA 0,70 € 17 Ott 2014
10 Ott 2014 SWL J.J.Blneger Direct BUSTA PREIDIRIZZATA + 2$ 17 Ott 2014
15 Ott 2014 VE3ZZ  G.Calkin Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + 3$ 17 Ott 2014
15 Ott 2014 DL3YBR  H.J.Peter Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + 1$ 17 Ott 2014
15 Ott 2014 IZ1HLU  C.Zabetta S. Direct FRANCOBOLLO  0,70 € 17 Ott 2014
16 Ott 2014 IZ2TBP  L.Piacentini Direct BUSTA PPREINDIRIZZATA+ 5€ 17 Ott 2014
22 Ott 2014 JH4DYP Nagata Keizo Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + 3$ 7 Nov 2014
22 Ott 2014 IZ1UKF F.Merlano Direct ETICHETTA+ 1$ 7 Nov 2014
22 Ott 2014 IZ3PZJ V.Damasconi Direct BUSTA PREAFFRANCATA 0,70 € 7 Nov 2014
27 Ott 2014 F4WBN C.S.Arroman Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + IRC 7 Nov 2014
31 Ott 2014 IZ3QHA J.Soppelsa Direct BUSTA PREINDIRIZZATA + IRC 7 Nov 2014
03 Nov 2014 IZ4HVU F.Rossi Direct BUSTA PREAFFRANCATA 0,70 €
12 Nov 2014 HB9DHA R.Siegrist Direct BUSTA PREIDIRIZZATA + 2$
24 Nov 2014 DL1NAX w.sUMM Direct BUSTA PREIDIRIZZATA + 2$